Možnosti platby

Vyberte si spôsob platby, ktorý vám najviac vyhovuje. Spôsob platby si zvolíte pri vyplňovaní dodacích údajov v objednávke.

Platba vopred prevodom

Cena za dopravu pri platbe prevodom je: 3,95,- EUR. Platbu vopred uskutočníte na základe pokynov, ktoré obdržíte na e-mail obratom po objednaní tovaru. Nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo Vašej objednávky.

Číslo účtu IBAN: SK17 7500 0000 0040 1931 1819

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Dobierka – platba v hotovosti pri prebraní tovaru

Cena za dopravu pri platbe v hotovosti na dobierku: 3,95,- EUR. Ak nechcete platiť za tovar vopred, úhradu uskutočníte v hotovosti pri prebraní tovaru pracovníkovi kuriérskej služby.